Laser Lux

Cięcia laserem online

Tag: laser ciecielaserem laserdociecia

Cięcie laserem

Na czym polega cięcie laserem?

Cięcie laserem jest procesem polegającym na termicznym rozdzieleniu ciętego materiału (czyli po prostu przecięcia go) za pomocą wysokoenergetycznego strumienia tnącego. W przypadku opisywanego sposobu wykorzystywana jest wiązka laserowa.  Obecna technologia pozwala na wykorzystanie lasera do cięcia różnego rodzaju materiałów takich jak:

 • stal niestopowa i wysokostopowa
 • tytan
 • aluminium
 • tworzyw sztucznych
 • ceramiki
 • drewna
 • papier
 • materiały tekstylne

Wyróżnia się 4 metody cięcia laserowego:

 • przez wypalanie – najczęściej spotykana metoda. Stosowana w przypadku cięcia stali węglowych
 • przez odparowanie – stosowana dla materiałów, które nie topią się takich jak drewno i niektóre tworzywa sztuczne
 • przez topienie i wydmuchiwanie – stosowana do cięcia stali nierdzewnych
 • przez generowanie pęknięć termicznych – wykorzystywana dla materiałów kruchym jak szkło.

Niezbędnym do wykonania cięcia laserowego jest odpowiedni gaz, którego rodzaj zależny jest między innymi od materiału, który ma być obrabiany. Ma on za zadanie usunięcie ciekłego metalu i par metali ze szczeliny cięcia. Co istotne, jeśli podczas procesu cięcia wykorzystywany jest tlen, w szczelinie cięcia powstaje reakcja egzotermiczna wynikająca ze spalania ciekłego metalu, co dodatkowo zwiększa ilość energii cieplnej całego procesu. Najczęściej wykorzystywane rodzaje gazów to:

 • powietrze
 • tlen
 • azot
 • argon

Wykorzystane mogę też być mieszanki wymienionych gazów.

Urządzenia do cięcia laserem

Urządzenia do cięcia posiadają wiele parametrów, które mają bezpośredni wpływ na wydajność, możliwość zastosowania, ale też w dużym stopniu na cenę samego urządzenia. Podstawowym parametrem jest moc lasera. Determinowana jest przede wszystkim przez grubość, rodzaj obrabianego materiału oraz szybkość wykonywania operacji. Trzeba mieć jednak świadomość, że nieefektywne będzie wykorzystanie lasera o dużej mocy do cięcia cienkiego materiału, na przykład arkusza blachy 0,8 mm, ze względu na możliwość odkształcenia samego materiału, i ogólny koszt takiej operacji. Moc laserów mieści się w zakresie 0,5 – 6 kW. Istotnym elementem jest również obszar roboczy, czyli minimalny i maksymalny wymiar materiału, który może zostać poddany obróbce na danym urządzeniu. Obecnie spotykane są urządzenia, których obszar roboczy może wynieść aż 2000 mm w osi X i 6000 mm w osi Y. Kolejnym istotnym elementem jest maksymalna prędkość z jaką laser może pracować. Standardowa prędkość wynosi około 140 m/min. Producenci urządzeń bardzo często wraz z samym urządzeniem dostarczają specjalistyczne oprogramowanie, pozwalające przygotować projekt oraz wysłać go bezpośrednio do urządzenia.

Business obraz autorstwa pressfoto - www.freepik.com